Beamer i LaTeX

Jeg er blevet opfordret til at skrive en lille introduktion til LaTeX – nærmere betegnet Beamer klassen.

Beamer er en præsentations-dokumentklasse der kan bruges til at lave slides med.

Først og fremmest skal du have latex-beamer og pdflatex installeret:

# apt-get install latex-beamer texlive-latex-base

Burde kunne klare opgaven på et Debian (men sikkert også Ubuntu) system. Herfter har du dokumentklassen beamer tilgængelig, så vi kan starte dokumentet således:

documentclass[presentation]{beamer}
\usepackage[T1]{fontenc} % Sørger for danske tegn

Herefter begynder vi dokumentet og giver lidt information om os selv.

\begin{document}
 
\author{Mig!}
\title{Fed titel\\
\small{Endnu bedre undertitel}}
\institute[]{ Et herligt sted }

Nu kan vi bruge den information vi har indtastet til at lave en titelside og dernæst en indholdsfortegnelse.

\begin{frame}
 \maketitle
\end{frame}
 
\begin{frame}
 \frametitle{Indhold}
 \tableofcontents
\end{frame}

Nu kan vi så reelt starte med at lave indholdssider. Disse består typisk af et antal punkter som her:

\section{Første slide}
\begin{frame}
 \frametitle{Fantastisk titel}
 \framesubtitle{- snart}
 \begin{itemize}
  \item Detter er et punkt med en pause
  \pause 
  \item Og endnu en
  \pause
  \item Det er den sidste - på ære
 \end{itemize}
\end{frame}

Hvis man ønsker et billede i sin præsentation kan man inkludere det på samme måde som ved andre LaTeX dokumenter. Husk at der gælder de samme billedformatbegrænsninger som ellers ved brug af pdflatex.

\section{Et billede}
\begin{frame}
 \frametitle{Et billede}
 \framesubtitle{}
\begin{figure}[h]
 \centering
 \includegraphics[width=120pt]{database.pdf}
 \label{fig:database}
\end{figure} 
\end{frame}

En af de helt store styrker ved LaTeX er jo den matematiknotation – som der selvfølgelig også er til at integere en præsentation.

\begin{frame}
 \frametitle{Lad os \emph{} lave matematik}
 \framesubtitle{}
 \begin{equation}
  \displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n} \frac{C_i}{T_i} \leq n \left( 2^{\frac{1}{n}} - 1 \right) 
 \end{equation}
\end{frame}

Til slut kan man jo indsætte klassikeren:

\begin{frame}
 \frametitle{}
 \framesubtitle{}
 \centering
 Spørgsmål?
\end{frame}
 
Og huske at slutte dokumentet
<pre lang="latex">
\end{document}

Du kan nu bygge din præsentation med

$ pdflatex presentation.tex

Hvis man ønsker at skifte tema, kan man gøre det med følgende kommandoer i starten af dokumentet.

\usepackage{listings}
\usetheme{Pittsburgh}
\usecolortheme{dove}

Der kan findes en fantastisk oversigt over de forskellige temaer med farvekombinationer på http://www.hartwork.org/beamer-theme-matrix/.

Du kan hente et fuldt eksempel (med billedfil) her:

Join the Conversation

1 Comment

 1. Fin introduktion. I stedet for at anvende fontenc pakken for at kunne bruge danske tegn, kan man alternativt blot anvende utf8 som option til beamer dokumentklassen. Og det er nok en smagssag, men selv anvender jeg \subtitle{} til undertitlen på den første frame.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *