latex

Beamer i LaTeX

Jeg er blevet opfordret til at skrive en lille introduktion til LaTeX – nærmere betegnet Beamer klassen.

Beamer er en præsentations-dokumentklasse der kan bruges til at lave slides med.

Først og fremmest skal du have latex-beamer og pdflatex installeret:

# apt-get install latex-beamer texlive-latex-base

Burde kunne klare opgaven på et Debian (men sikkert også Ubuntu) system. Herfter har du dokumentklassen beamer tilgængelig, så vi kan starte dokumentet således:

documentclass[presentation]{beamer}
\usepackage[T1]{fontenc} % Sørger for danske tegn

Herefter begynder vi dokumentet og giver lidt information om os selv.

\begin{document}
 
\author{Mig!}
\title{Fed titel\\
\small{Endnu bedre undertitel}}
\institute[]{ Et herligt sted }

Nu kan vi bruge den information vi har indtastet til at lave en titelside og dernæst en indholdsfortegnelse.

\begin{frame}
 \maketitle
\end{frame}
 
\begin{frame}
 \frametitle{Indhold}
 \tableofcontents
\end{frame}

Nu kan vi så reelt starte med at lave indholdssider. Disse består typisk af et antal punkter som her:

\section{Første slide}
\begin{frame}
 \frametitle{Fantastisk titel}
 \framesubtitle{- snart}
 \begin{itemize}
  \item Detter er et punkt med en pause
  \pause 
  \item Og endnu en
  \pause
  \item Det er den sidste - på ære
 \end{itemize}
\end{frame}

Hvis man ønsker et billede i sin præsentation kan man inkludere det på samme måde som ved andre LaTeX dokumenter. Husk at der gælder de samme billedformatbegrænsninger som ellers ved brug af pdflatex.

\section{Et billede}
\begin{frame}
 \frametitle{Et billede}
 \framesubtitle{}
\begin{figure}[h]
 \centering
 \includegraphics[width=120pt]{database.pdf}
 \label{fig:database}
\end{figure} 
\end{frame}

En af de helt store styrker ved LaTeX er jo den matematiknotation – som der selvfølgelig også er til at integere en præsentation.

\begin{frame}
 \frametitle{Lad os \emph{} lave matematik}
 \framesubtitle{}
 \begin{equation}
  \displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n} \frac{C_i}{T_i} \leq n \left( 2^{\frac{1}{n}} - 1 \right) 
 \end{equation}
\end{frame}

Til slut kan man jo indsætte klassikeren:

\begin{frame}
 \frametitle{}
 \framesubtitle{}
 \centering
 Spørgsmål?
\end{frame}
 
Og huske at slutte dokumentet
<pre lang="latex">
\end{document}

Du kan nu bygge din præsentation med

$ pdflatex presentation.tex

Hvis man ønsker at skifte tema, kan man gøre det med følgende kommandoer i starten af dokumentet.

\usepackage{listings}
\usetheme{Pittsburgh}
\usecolortheme{dove}

Der kan findes en fantastisk oversigt over de forskellige temaer med farvekombinationer på http://www.hartwork.org/beamer-theme-matrix/.

Du kan hente et fuldt eksempel (med billedfil) her: