Danish

Beamer i LaTeX

Jeg er blevet opfordret til at skrive en lille introduktion til LaTeX – nærmere betegnet Beamer klassen.

Beamer er en præsentations-dokumentklasse der kan bruges til at lave slides med.

Først og fremmest skal du have latex-beamer og pdflatex installeret:

# apt-get install latex-beamer texlive-latex-base

Burde kunne klare opgaven på et Debian (men sikkert også Ubuntu) system. Herfter har du dokumentklassen beamer tilgængelig, så vi kan starte dokumentet således:

documentclass[presentation]{beamer}
\usepackage[T1]{fontenc} % Sørger for danske tegn

Herefter begynder vi dokumentet og giver lidt information om os selv.

\begin{document}
 
\author{Mig!}
\title{Fed titel\\
\small{Endnu bedre undertitel}}
\institute[]{ Et herligt sted }

Nu kan vi bruge den information vi har indtastet til at lave en titelside og dernæst en indholdsfortegnelse.

\begin{frame}
 \maketitle
\end{frame}
 
\begin{frame}
 \frametitle{Indhold}
 \tableofcontents
\end{frame}

Nu kan vi så reelt starte med at lave indholdssider. Disse består typisk af et antal punkter som her:

\section{Første slide}
\begin{frame}
 \frametitle{Fantastisk titel}
 \framesubtitle{- snart}
 \begin{itemize}
  \item Detter er et punkt med en pause
  \pause 
  \item Og endnu en
  \pause
  \item Det er den sidste - på ære
 \end{itemize}
\end{frame}

Hvis man ønsker et billede i sin præsentation kan man inkludere det på samme måde som ved andre LaTeX dokumenter. Husk at der gælder de samme billedformatbegrænsninger som ellers ved brug af pdflatex.

\section{Et billede}
\begin{frame}
 \frametitle{Et billede}
 \framesubtitle{}
\begin{figure}[h]
 \centering
 \includegraphics[width=120pt]{database.pdf}
 \label{fig:database}
\end{figure} 
\end{frame}

En af de helt store styrker ved LaTeX er jo den matematiknotation – som der selvfølgelig også er til at integere en præsentation.

\begin{frame}
 \frametitle{Lad os \emph{} lave matematik}
 \framesubtitle{}
 \begin{equation}
  \displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n} \frac{C_i}{T_i} \leq n \left( 2^{\frac{1}{n}} - 1 \right) 
 \end{equation}
\end{frame}

Til slut kan man jo indsætte klassikeren:

\begin{frame}
 \frametitle{}
 \framesubtitle{}
 \centering
 Spørgsmål?
\end{frame}
 
Og huske at slutte dokumentet
<pre lang="latex">
\end{document}

Du kan nu bygge din præsentation med

$ pdflatex presentation.tex

Hvis man ønsker at skifte tema, kan man gøre det med følgende kommandoer i starten af dokumentet.

\usepackage{listings}
\usetheme{Pittsburgh}
\usecolortheme{dove}

Der kan findes en fantastisk oversigt over de forskellige temaer med farvekombinationer på http://www.hartwork.org/beamer-theme-matrix/.

Du kan hente et fuldt eksempel (med billedfil) her:

Modløsheden melder sig

Jeg har i sidste uge modtaget et nyt uddannelseskort – på trods af jeg ikke har bestilt det. Der er oprettet en betalingsaftale, så de trækker beløbet direkte – uden godkendelse.

Jeg har ingen forelæsninger i december måned, så jeg havde egentlig ikke nogen planer om at bestille et kort.

Efter sidste omgang har jeg simpelhen ikke mod på at prøve at få refunderet beløbet.

Malet op i et hjørne

Jeg har altid godt kunne lide at skille ting ad og finde fejl og mangler i systemer – indrømmet.

Og nu har jeg vist gjort det igen. Jeg har fået inde-klikket mig i et digitalt hjørne af www.uddannelseskort.dk systemet.

Hvordan så det? – Følg med, det er lidt indviklet.

Jeg har sidste gang jeg bestilte kort, fået bestilt to kort; et der løber fra 1/10 til 31/10, og et der løber fra 1/10 – 30/11. Det førstnævnte er godkendt hos DSB og betalt, det andet har fået “afvist” status i DSB’s ende.

Jeg kan ikke bestille et nyt via hjemmesiden, da en patching runde her i mandags (systemet siger det er Version: 4.4.1.g (18-10-2011)) angiveligvis har rettet fejlen med at man kan bestille overlappende kort. Dette betyder i praksis at jeg ikke kan bestille et kort til perioden 1/11 til 30/11, da dette kort har status “aktiv” hos uddannelseskort, og status “afvist” hos DSB.

Hvordan finder man så ud af det?

– Man ringer til DSB, sidder i kø, og får at vide aben ligger hos uddannelsesstyrelsen (som driver uddannelseskort). Så ringer man til uddannelsestyrelsen, sidder i kø, og får at vide at de intet kan gøre, men man derimod skal kontakte DSB.

Kan i se mønsteret?

DSB får andet opkald, og efter den obligatoriske kø, får jeg overtalt den rare DSB medarbejder til kontakte en specialist (hendes ord), for så kontakte mig igen.

Her ligger den så. Jeg ved ikke om jeg er købt eller solgt. Men for at historien ikke skal ende i meningsløs brok, har jeg desperat forsøgt at få henholdsvis uddannelsesstyrelsen og DSB til oplyse kontaktinformation for de drifts-eller udviklingsansvarlige. Det er selvfølgelig den samme mudderkastning; uddannelsesstyrelsen siger at det er DSB der driver hjemmesiden, og DSB siger det uddannelsesstyrelsen.

Whois siger det er uddannelsesstyren, så de fik min mail. Jeg syntes selv den er ret nøgternt formuleret:

 

 

Hej Uddannelseskortfolk

Nu har jeg gang på gang oplevet særheder/fejl med mituddannelseskort.dk
systemet (hjemmesiden).

Da jeg er klar over at i ikke har noget med det tekniske aspekt af
systemet, vil jeg gerne i kontakt med dem der har.

Det er ikke for at brokke mig, det er for at få afleveret min liste over
fejl og mangler – rent konstruktivt.

Det kan kun være i jeres interesse at få strømlinet systemet og rettet
fejl i det, da dette drastisk vil nedsætte antallet af henvendelser pr. dag.

Jeg har haft kontakt til DSB der har oplyst mig om at det ikke er dem,
men jer driver hjemmesiden.

Mvh
Kim Rostgaard Christensen
(Selvstændig IT-ingeniør, og studerende ved DTU)

Endnu en ubrugelig valgprognose

Som tidligere omtalt byggede vi på min tidligere uddannelse et stemmesystem med det formål at stille entry- og exitpolls tilgængelig ved et lokalt valgmøde.

Valgmødet foregik i Nykøbing F. og var primært rettet mod unge under 18. Det var altså rent teoretisk.

Vi gjorde os dengang følgende observationer:

Resultat før mødet

Man kan tydeligt se en tendes til en højredrejning i prognosen baseret på stemmer indsamlet ved indgangen.
Til gengæld bliver billedet markant anderledes ved udgangen. Det skal bemærkes at stemmeterminalerne først blev aktiveret ved mødets afslutning, og derfor kun repræsenterer meningsfordelingen hos de “vælgere” der deltog i hele mødet.

Resultat efter mødet

Ud over at en stor del (ca. 50%) af deltagerne har forladt mødet viser tallene også at der nu er en kraftig venstreskæv fordeling – især til Enhedslisten der er gået markant frem.

Både Venstre og Socialdemokratiet er gået tilbage. Dansk Folkeparti er det parti der har lidt størst tab under mødet; ud af de 114 stemmer de fik ved indgangen, er 100 vælgere enten udvandret eller har skiftet mening.

Jeg syntes observationene er interessante, men de har jo intet at gøre med det forestående valg. Måske andre kan hive flere spændende konklusioner ud fra disse tal?

Til de kodeinteresserede kan serverdelen og kommandolinje klienten hentes her:

valgsystem.tar.gz

Digitalisering i praksis – *suk*

Public service. Log direkte på uddannelseskort via faelles.uddannelseskort.dk.

I morgen skal jeg starte igen. Men jeg har stadig ikke fået noget uddannelseskort til at rejse med.

Til gengæld har jeg fået en faktura fra DSB. I dag. Med betalingsfrist i dag. Der står også at der kan gå op til 14 dage fra de har min indbetaling til jeg modtager kortet.

En af de ting der under mig, er at på DSBs hjemmeside står der at jeg kan/skal betale med betalingskort.
Søvlpapirshattene ville straks proklamere at det var for at sende nogen penge i retning af PBS Nets (jeg lærer det nok med tiden) – men det tror jeg nu ikke.

Napoleon Bonaparte giver en bedre forklaring.

Never ascribe to malice that which is adequately explained by incompetence.

Jeg betaler fakturaen og tjekker inde på mituddannelseskort.dk, næh det var et typosquatting domæne. uddannelseskort.dk så.
Nej, heller ikke?
Nåå www.uddannelseskort.dk! URL redirection er en også en svær disciplin.

Men hvor kom jeg fra? Nå ja, kortbetalingen! Måske har jeg overset noget.
På siden kan jeg ikke andet end at vælge betalingsform (giro eller betalingskort) og skifte gyldighedsperiode. Altså må det være hos DSB betalingssystemet må være.

Min konklusion bliver her så at DSB ikke har deres online betalingssystem klar endnu – og derfor bliver sorteper sendt videre til bogholderiet der så skal sende fakturaer ud mere eller mindre manuelt.

En ting der dog fanger mit blik inde på www.uddannelseskort.dk er følgende:

Bestillingsstatus:
25-08-2011: Uddannelsesstedet har godkendt din bestilling 
      og sendt den videre til trafikselskabet.

Det har altå taget dem 10 dage (8 hverdage) at finde ud af at jeg er studerende på DTU

Hvorfor i alverden skal mit uddannelsessted nu godkende mig? Hvorfor kan uddannelseskort.dk (undskyld www.uddannelseskort.dk) ikke snakke sammen med minSU som allerede ved at jeg er under uddannelse? Den flaskehals som de 8 dage repræsenterer, er efter min bedste overbevisning, af bureaukratisk karakter. Der skal med andre ord sidde en kontormedhjælper og taste/ringe/brevsende oplysninger rundt og godkende.

Jeg kan ikke i min vildeste fantasi begribe hvorfor det er bedre at have én flaskehals i stedet for flere i form af kortsalgsstederne.

Til dem der ikke ved hvordan systemet var, kommer proceduren her.

 1. Jeg søger om uddannelsesrabat via minSU
 2. Jeg modtager et papir der fortæller hvilke måneder jeg er berettiget til rabat.
 3. Papiret vises ved kortsalgsstedet ved kortkøb og rabatten udløses

Den nye procedure er:

 1. Jeg bestiller uddannelseskort via faelles.uddannelseskort.dk via borger.dk via www.uddannelseskort.dk 14 dage før studiestart – som anbefalet.
 2. Jeg modtager en faktura fra DSB 14 dage efter
 3. DSB sender mit kort (op til) 14 dage efter de har modtaget min betaling
 4. Jeg køber et periodekort ved et kortsalgssted
 5. Jeg refunderer periodekortet når jeg har modtaget mit uddannelseskort

Man skal ikke være være den store logistiker for at erkende at der i det nye system er et enormt ressourcespild i form af mandetimer spredt ud over flere instanser. I øvrigt er proceduren en del længere hvis man går ind via en søgning p Google.

Uddannelseskortet virker fra mit synspunkt mest som digitalisering og sammenlægning for digitaliseringen og sammenlægningens skyld. Slutbrugerens udbytte er i hvert fald ikke eksisterende.

Nye fagre uddannelseskort

Som studerende på en videregående uddannelse er jeg pr. juli måned dette herrens år tvunget til at udskifte mit gode gamle blå SU-pendlerkort fra DSB med et fimset grønt plastikskolekort.

Nå, det æstetiske præg er jo en smagssag – det nødtvungne NemID et senere debatemne.

Mit første forsøg på at logge ind dirigerede mig videre til borger.dk hvor jeg skulle vælge kommune hvilket skulle vise sige fuldstændig overflødigt.

Jeg har jo tidligere benyttet mig af uddannelseskort.dk i forbindelse med at jeg gik på adgangskursus i Lyngby. Derfor har de åbenbart stadig min gamle adresse i deres system.
Nå ja, selvom jeg er logget på med min NemID SSO-adgang-til-alle-mine-oplysninger, kan den jo smutte – selvom den burde opdatere selv.

Jeg må jeg så opdatere min adresse manuelt. Jeg trykker på det øverste punkt der hedder “Ret din profil” hvor jeg ganske rigtigt kan se min adresse, men ikke ændre den.

Jeg fortsætter min søgen efter stedet hvor jeg kan ændre min adresse..

Der er et punkt der hedder “Du flytter”. Mjae, men det er nu et stykke tid siden.

Her kan jeg igen se min adresse i et indtastningsfelt jeg ikke kan rette i. Der er dog et lille link ude i siden af feltet med teksten “Ret”. Bingo!
Jeg trykker triumferende… Og … Intet sker. Jeg trykker igen på bedste “den har nok glemt jeg har tykket”-manér, men heller ikke dette tryk registreres. Jeg sætter mig slukøret tilbage i stolen og mærker nederlagets bitre smag på mine læber.

Bedst som jeg sidder der og har ondt af mig selv dukker en lille dialogboks op hvor jeg nu kan indtaste flyttedato. Så er vi tilbage på sporet! Der er endvidere en knap med skriften “Jeg kan ikke finde min adresse” desværre lader den ikke til at have nogen effekt overhovedet.

Jeg forsøger at ringe til uddannelsesstyrelsen, men får et “Alle vores linjer er optaget, ring igen senere” Hvorefter der meget uhøfligt bliver lagt på uden et “Ha en go’ dag”, eller “Det var hyggeligt (ikke) at snakke med dig”. Nå, men jeg er da så ikke den eneste der har problemer.

Jeg får ideen at prøve med anden browser (Iceweasel aka. firefox), og det går straks bedre. Nu kommer der en lille roterende vifte når jeg trykker på et link der ikke umiddelbart gør noget med det samme. Der er dog stadig ~4s forsinkelse på alle navigationstryk.

Det lykkedes mig (vistnok) til sidst efter en længere kamp at få bestilt et uddannelseskort og “meldt flytning”.

Ideen med at skifte alle over på uddannelseskortet er rigtig god, og da jeg i sin til oprettede det erindrer jeg ikke at have haft de store problemer. Dengang loggede man på med en selvoprettet adgangskode og sit CPR nummer. Man kan i øvrigt stadig finde den gamle logind side – det var tredie hit på google for mit vedkommende.
Det lugter lidt af at en politisk beslutning har forsaget at systemet skulle løfte nogen helt andre krav end de oprindelige, og skalerer ikke til kravene. Jeg henviser selvfølgelig til de sløve svartider.

Til sammenligning tog det mig 5 minutter at få fornyet mit gamle pendlerkort i forbindelse med jeg alligevel var på stationen. Det tog mig omkring en time at bestille det nye kort.

Min akilleshæl har i denne forbindelse været to ting: Jeg har benyttet mig af Chromium (12) browseren, som ikke helt har været understøttet. Og at jeg allerede havde en konto oprettet under det gamle system.

Hvis Danmark skal fremgå som et IT-fremgangsland syntes jeg det er for sløvt at man har en så træg arbejdsgang når der skal udføres rimelig simple tast-selv opgaver. Jeg er klar over at det hele skal gå op i en større enhed rent dataintegrationsmæssigt – men det er til grin at man skal taste tingene ind manuelt når vi nu har en SSO løsning. Kom ind i kampen.

Fornuftig usability og sparet tid er vejen til at få samfundet digitaliseret – ikke tvang og frustration.

Til slut lidt tø-hø’er af småfejl jeg mødte:

uddannelseskort billede

Fjern Thumbs.db filer fra dit system

Windows genererer som standard en thumbnail database i en mappe med billeder, disse bliver så distribueret med når mapperne efterfølgende bliver brændt ned på skiver, komprimeret eller bare distribueret via nettet.

Der findes en kur

$ find ~ -name 'Thumbs.db' -print0 | xargs -0 rm -v >> rm.log

Find terminierer hver linie med en null karakter, og xargs bygger en argumentliste sepereret ved null karakteren, og sender listen til rm. -v argumentet beder rm om output som vi så skriver til rm.log